BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

 

KOMU POMAGAMY ?

 

1. Dla osób mających problemy z powodu picia alkoholu.

 

Większość z nas korzysta z alkoholu w sytuacjach spotkań towarzyskich, imprez, świętowania ważnych okoliczności życiowych. Z czasem odkrywamy, że alkohol uwalnia nas od napięcia, dodaje odwagi, pozwala nawiązywać nowe relacje, ułatwia ucieczkę od problemów. Może wydawać się nam „bezpiecznym i łatwym” sposobem poradzenia sobie z pewnymi ograniczeniami. Niestety w ten sposób powoli i niepostrzeżenie może rozwijać się choroba alkoholowa. Samemu jest trudno dostrzec i zobaczyć, że picie zaczęło szkodzić.

 

 

Jeśli:

 • znany Ci jest stan wewnętrznego napięcia połączony z chęcią natychmiastowego wypicia alkoholu
 • wypicie alkoholu przynosi Ci ulgę
 • zauważyłeś że pijesz coraz częściej i więcej
 • trudno Ci przestać pić, gdy już zaczniesz
 • zdarzyło się, że piłeś kilka dni pod rząd
 • doświadczasz przykrych dolegliwości fizycznych i psychicznych po przerwaniu picia
 • następnego dnia poprawiasz sobie samopoczucie alkoholem
 • masz coraz więcej kłopotów związanych z Twoim piciem
 • wiele razy postanowiłeś, że od jutra przestaniesz pić
 • coraz częściej czujesz się winny temu, że pijesz
 • bliscy mówią Ci, że za dużo pijesz

 

możesz teraz:

 • dowiedzieć się w czym tkwi Twój problem
 • uzyskać odpowiedzi na pytania, wyjaśnić wątpliwości
 • dowiedzieć się jak utrzymać abstynencję
 • poprawić swoją jakość życia
 • poprawić relacje w rodzinie

 

oferujemy terapię:

 • ambulatoryjną w Przychodni Leczenia Uzależnień terapia trwa 6-15 miesięcy (czas trwania określany jest indywidualnie dla każdego pacjenta)
  forma terapii: indywidualna i grupowa
 • intensywną na Oddziale Dziennym 
  terapia trwa 8 tygodni 
  forma terapii: indywidualna i grupowa
 • formie oddziału całodobowego
 • terapia trwa 8 tygodni 
  forma terapii: indywidualna i grupowa

 

Dodatkowo oferujemy warsztaty i treningi poszerzające ofertę terapeutyczną, finansowane ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

 


 

2. Dla osób uzależnionych od hazardu.

 

Gry dla wielu osób są elementem rozrywki i formą spędzania czasu wolnego a nawet zabawy. Jednak istnieje ryzyko, że częstość i intensywność może przerodzić się w nieodparty przymus grania i trudność w powstrzymywaniu się od tych zachowań. Stopniowo granie staje się sposobem radzenia sobie z przykrymi uczuciami i formą ucieczki od problemów. Wiążą się to z powstawaniem coraz większej ilości konsekwencji, szczególnie materialnych, prawnych, rodzinnych i społecznych. .

 

 

Jeśli:

 • odczuwasz silną potrzebę lub znany Ci jest stan poczucia przymusowego grania hazardowego
 • zbyt dużo czasu poświęcasz na granie i masz trudność aby ograniczyć lub zakończyć grę
 • ( niepokój, rozdrażnienie, gorsze samopoczucie)
 • w celu uzyskania dobrego samopoczucia wydłużasz czas grania
 • zaniedbujesz inne źródła przyjemności i dotychczasowe zainteresowania na rzecz grania
 • kontynuujesz granie pomimo szkodliwych następstw fizycznych, psychicznych i społecznych
 • wielokrotnie obiecywałeś sobie i bliskim że przestaniesz grać
 • coraz częściej masz poczucie winy z powodu grania

możesz teraz:

 • uzyskać wiedzę na temat Twojego problemu
 • profesjonalną pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z konsekwencjami.
 • odzyskanie kontroli i decyzyjności w swoim życiu
 • poprawić swoją jakość życia

Oferujemy terapię:

 • intensywną na Oddziale Dziennym
 • terapia trwa 8 tygodni
 • ambulatoryjną w Przychodni Leczenia Uzależnień terapia trwa 3 – 12 miesięcy – kontynuacja po terapii na Oddziale Dizennym
 • (czas trwania jest indywidualny dla każdego pacjenta)
 • forma terapii: indywidualna i grupowa

 

 


 

 

3. Dla osób cierpiących z powodu picia alkoholu przez osobę bliską.

 

Osoba nadużywająca alkoholu ma wpływ na całą rodzinę, wszystkie osoby będące z nią w relacji odczuwają destrukcyjny wpływ i ponoszą konsekwencje jej zachowań. W miarę rozwoju choroby rodziny osób uzależnionych wikłają się coraz bardziej w szkodliwą relację i dostosowują się do trudnej sytuacji. Rodziny osoby uzależnionej chcąc jej pomóc nadmiernie angażują się w przegraną walkę z chorobą i cierpią z tego powodu. Ważne jest aby wychodziły z problemem na zewnątrz i sięgały po profesjonalną pomoc odpowiednich instytucji.

 

 

Jeśli:

 • zaczynasz koncentrować swoje życie wokół alkoholu (myślisz ciągle czy twój partner napije się dziś, czy nie; co możesz jeszcze zrobić by się nie napił, jak się zachować gdy przyjdzie pod wpływem alkoholu)
 • rozwiązywanie problemów partnera lub łagodzenie jego cierpienia jest rzeczą najważniejszą w Twoim życiu, niezależnie od tego ile Ciebie to kosztuje 
 • chronisz partnera przed konsekwencjami picia, - kłamiesz żeby go osłonić, ukrywasz złe postępki, nigdy nie pozwalasz źle o nim mówić 
 • niepokoisz się nadużywaniem alkoholu przez bliską osobę, zauważasz zmiany w jej zachowaniu, obojętność, wycofanie z życia rodzinnego, zawodowego 
 • próbujesz ze wszystkich sił nakłonić partnera, by postępował według Twoich wskazówek (nie pił, ograniczył picie, leczył się itp.) 
 • nie zwracasz uwagi na własne uczucia i potrzeby, zajmują cię tylko uczucia i potrzeby partnera
 • doświadczasz cierpienia w burzliwym i dramatycznym związku
 • jesteś perfekcjonistką i za wszystko, co się nie udaje obwiniasz siebie 
 • czujesz w środku wściekłość, towarzyszy Ci uczucie niedoceniania i wykorzystywania 
 • udajesz, że wszystko jest w porządku, choć wcale tak nie jest 
 • najważniejsze w Twoim życiu jest to by Twój partner Cię kochał i był z Tobą a to pragnienie nadaje kształt Twojemu życiu 
 • nie wiesz co masz zrobić

możesz teraz:

 • uzyskać odpowiedz na dręczące Cię pytania
 • nauczyć się jak postępować z osobą pijącą.
 • przywrócić szacunek dla samej siebie
 • poprawić relacje w rodzinie

Ośrodek proponuje Ci następujące formy pomocy (w zależności od występujących aktualnie problemów):

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową

 

Dodatkowo oferujemy warsztaty i treningi poszerzające ofertę terapeutyczną, finansowane ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

 


 

4. Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

 

Osoba nadużywająca alkoholu ma wpływ na całą rodzinę, wszystkie osoby będące z nią w relacji odczuwają destrukcyjny wpływ i ponoszą konsekwencje jej zachowań. Szczególnie dotkliwie przeżywają to dzieci, dostosowują się do destrukcyjnej sytuacji pełniąc określone role w dzieciństwie. Jako osoby dorosłe często nie są w stanie określić kim są i jacy są, dalej tkwiąc sztywno w swoich rolach. Powoduje to szereg trudności w budowaniu bliskich związków, akceptacji siebie, silne poczucie bycia „innym”.

 

Jeśli:

 • brak Ci pewności co do własnej roli w rodzinie  
 • towarzyszy Ci poczucie osamotnienia, krzywdy 
 • towarzyszy Ci poczucie stałego zagrożenia nawet wtedy, gdy nic złego się nie dzieje
 • masz trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów 
 • odczuwasz lęk przed odrzuceniem 
 • obawiasz się nowych sytuacji, przesadnie reagujesz na zmiany, na które nie masz wpływu
 • masz trudności w kontaktach z autorytetami 
 • tłumisz własne uczucia (pozytywne jak i negatywne), nie okazujesz ich 
 • masz trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca 
 • nie potrafisz określić własnych potrzeb 
 • bardzo dużo od siebie wymagasz, surowo siebie oceniasz
 • bezustannie poszukujesz potwierdzenia i uznania
 • nie potrafisz się bawić, traktujesz siebie bardzo poważnie

możesz teraz:

 • uporządkować swoje relacje z bliskimi 
 • nauczyć się konstruktywnego korzystania z własnych uczuć
 • dbać o realizację własnych potrzeb 
 • rozwiązywać swoje problemy


Ośrodek proponuje Ci następujące formy pomocy:

 • psychoterapię indywidualną 
 • psychoterapię grupową

Terapia DDA jest ofertą dodatkową, rozpoczynaną w miarę możliwości prowadzenia regularnej terapii

 

Dodatkowo oferujemy warsztaty i treningi poszerzające ofertę terapeutyczną, finansowane ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

 


 

 

5. Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

W rodzinach z problemem uzależnienia nierzadko występuje przemoc, czyli zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

 

 

Rodzaje przemocy

 • przemoc fizyczna – celowe działanie powodujące uszkodzenia ciała lub niosące takie ryzyko, np. policzkowanie, bicie, popychanie, szarpanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, kopanie, duszenie itp.
 • przemoc psychiczna – jest najczęstszą formą przemocy, najtrudniejszą do udowodnienia. To celowe działanie naruszające godność osobistą, np. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, izolacja społeczna, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa itp.
 • przemoc seksualna – celowe działanie zmierzające do wymuszenia pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych itp.
 • przemoc ekonomiczna – celowe działanie zmierzające do całkowitej kontroli finansowej i materialnej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, brak zaspokojenia podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp.

 

Jeżeli doświadczasz którejkolwiek z form przemocy, to:

możesz teraz nauczyć się jak:

 • zatrzymać przemoc
 • dbać o własną godność 
 • przeciwstawiać się przemocy 
 • żądać szacunku dla siebie i swoich bliskich


Ośrodek proponuje Ci następujące formy pomocy:

 • poradnictwo 
 • psychoterapię indywidualną 
 • psychoterapię grupową

 

Dodatkowo oferujemy warsztaty i treningi poszerzające ofertę terapeutyczną, finansowane ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

 


 

6. Dla osób mających problemy z powodu nadużywania narkotyków.

Jeżeli Twoje życie stało się trudne i nie przestałeś radzić sobie z problemami z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyków) lub z powodu uzależnień behawioralnych, proponujemy Ci diagnostykę i terapię w oddziałach całodobowych w Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie.

 

 

Jak możemy Ci pomóc?

Ośrodek proponuje Ci następujące formy pomocy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • zajęcia w grupie edukacyjno – treningowej (teoria uzależnień, treningi radzenia sobie z uzależnieniem)
 • uczestnictwo w społeczności terapeutycznej
 • leczenie odbywa się w oddziałach całodobowych w Ośrodku Terapii Uzależnień w Smażynie

 


 

7. Jeżeli chciałbyś rozpocząć leczenie Metadonem oferujemy Ci wejście do Programu Leczenia Substytucyjnego