BIP WOTU

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

W GDAŃSKU (WOTU)

JEST PUBLICZNYM PODMIOTEM LECZNICZYM

 

Zajmujemy się:

 • leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i hazardu
 • leczeniem osób uzależnionych od narkotyków
 • leczeniem osób z grupy uzależnień behawioralnych – hazardu, uzależnienia od zakupów, uzależnienia od Internetu…
 • leczeniem osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
 • leczeniem osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym

 

 MISJA WOJEWÓDZKIEGO TERAPII UZALEŻNIEŃ W GDAŃSKU

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku jest zapewnienie wszystkim osobom zgłaszającym się do Ośrodka poczucia bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego i psychicznego z wykorzystaniem najnowszych dostępnych metod terapii – na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej oraz problemów związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Najważniejszym celem jest dostarczanie usług spełniających wymagania i potrzeby naszych pacjentów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do rozwoju firmy i umacniania pozycji na rynku.

Chcemy, aby znak firmowy kojarzył się naszym pacjentom z zaufaniem i profesjonalizmem, oraz rzetelną i fachową usługą na każdym kroku naszej działalności.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • spełnianie wymagań pacjenta oraz wymagań medycznych i prawnych przy realizacji usług
 • prowadzenie  i  doskonalenie  działalności  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa i innymi wymaganiami  dotyczącymi  jakości, bezpieczeństwa  i  higieny  pracy i ochrony środowiska
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz dostarczanych usług,
 • określenie i monitorowanie celów jakości dla procesów przebiegających w firmie,
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków,
 • zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości oraz podejmowanie działań dążących do doskonalenia
 • monitorowanie procesów, które gwarantują jakość usługi poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu poszczególnych jej elementów.

Sukces naszej firmy zależy od wyników naszego zaangażowania i stałego podnoszenia jakości naszych usług.

Dyrekcja firmy zapewnia, że polityka systemu zarządzania jakością jest zrozumiała i stosowana oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego środowiska tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów.

Zgodność polityki systemu zarządzania jakością z realizowanymi procesami jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny skuteczności całego systemu oraz planowanie stosownych działań.


 

Metodą leczenia stosowaną w ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa.

 

Zespół WOTU tworzą doświadczeni certyfikowani psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii i terapii uzależnień, psycholodzy, pedagodzy i lekarze psychiatrzy. W swojej pracy integrujemy różne podejścia terapeutyczne. Nasi terapeuci podnoszą swoje kwalifikacje w licznych szkoleniach oraz uczestniczą w regularnej superwizji. Ponadto prowadzą szkolenia dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów, służb społecznych. Biorą udział w różnych akcjach profilaktycznych, współpracują z mediami.

Jesteśmy wiodącym Ośrodkiem w dziedzinie leczenia uzależnień. Posługujemy się autorskimi programami wypracowanymi przez 40 lat doświadczeń terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

Terapia w naszym Ośrodku jest bezpłatna.

Leczymy bezpłatnie osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

Rodziny oraz bliscy osób uzależnionych korzystający ze świadczeń w Ośrodku powinni posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Posiadamy kontrakt z NFZ.

 


 

Certyfikat Jakości: ISO 9001:2015