Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń : 58 301 51 32

CHCESZ WESPRZEĆ DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO OŚRODKA WPŁAĆ DAROWIZNĘ !!!

BANK PEKAO SA 40 1240 6292 1111 0011 2005 3350
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”

 

Zgodnie z Art. 55. Ust. 1. Pkt. 3) Ustawy o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) może uzyskiwać środki finansowe:
z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

 

 

NAWIĄZKI !!! PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO NUMER

BANK PEKAO SA 26 1240 5400 1111 0000 4916 7117Wykaz Darczyńców w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022, których jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

 

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście przekazał dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie darowizny w postaci artykułów spożywczych na łączną kwotę 55.149,09 zł

 

 

Wykaz Darczyńców w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021, których jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł.

 

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście przekazał dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie darowizny w postaci artykułów spożywczych na łączną kwotę 43.915,97 zł